Voorzitter                   

A. Arling                         

 (0591) 51 39 60                             

Secretaris                                   

vacature

contactadres

nivon.emmen@gmail.com

       

Penningmeester   

 Jille Visser

0591 858319

                         

Lid

P.Snel

0591 - 648588

 

Lid

P. Aakster

tel. (0591) 62 67 95      

Nivoncentrum

 


  voor e-mailadres

van de bestuursleden

klik op de link

(naam)

 

Lid

vacature

 

 

 

Ledenadministratie        

J.Jeuring

tel. (0591) 62 74 95


 

Familieberichten

G.Jeuring

tel. (0591) 62 74 95

Bankrelatie

 

rekening nr: NL35INGB0001180656

t.n.v. STICHTING NIVON

-AFDELING EMMEN 

 

Webmaster Harry van der Molen