Natuurvriendenwerk | Wandelen | Schilderen | Muziek


   klik op logo voor Lork januari/februari 2020

 

Er is nieuws van de maandag schilderclub! Klik hier    

 

 1.  

 Thema middagen februari en maart 2020

 1.  

  Belangstellenden gratis !


  Om meer bekendheid aan het Nivon en onze afdeling te geven vraagt het bestuur de leden om naar de thema middagen van 16 februari en 15 maart een belangstellende mee te nemen.

  Deze belangstellenden mogen gratis de middag bijwonen.

  Thema middagen worden gehouden in het Nivoncentrum, J. van Ravenswaaystraat 26b, 7815 VN te Emmen.

  Zaal open om 13.30 uur , opening om 14.00 uur, lezing tot ongeveer 16.00 uur en daarna onder het genot van een drankje napraten.


  Thema van zondag 16 februari:

   

   

  De geschiedenis van de ineenstorting van de turfwinning in Zuidoost- Drenthe


  lezing door Jan Kalter.

   

  (foto: geheugenvandrenthe.nl)


  1. Sinds in de Middeleeuwen hout als brandstof schaars was geworden, was in Nederland turf de voornaamste energiebron.

   Op vele plaatsen werden hiertoe de lage en de hoge venen afgegraven, het eerst dicht bij de gebieden waar de brandstofbehoefte het grootst was. Naarmate die wingebieden uitgeput raakten, werd de turf verder weg gehaald.

   Zuidoost-Drenthe was het (hoog)veengebied dat in Nederland het laatste “aan snee” kwam. Dat gebeurde vanaf 1860, toen het eerste schip met turf door de Hoogeveense Vaart voer. Het was echter in diezelfde decennia dat de verdringing van turf door steenkool definitief doorzette. Desondanks bleef tot 1914 in Zuidoost-Drenthe de turfwinning redelijk op peil. In de Eerste Wereldoorlog werd Nederland getroffen door een groot tekort aan brandstof, waardoor rond Emmen de vervening tot grote hoogte werd opgevoerd.

   Een grote toevloed van veenarbeiders van elders was het gevolg. Toen echter na de oorlog de steenkolenimport weer op gang kwam, stortte de vervening volledig in. De in 1920 geproduceerde turf stond begin 1921 nog grotendeels onverkocht op het veld. In het voorjaar van 1921 weigerden de verveners met de turfwinning te beginnen, met massale werkloosheid als gevolg. De verveners eisten een halvering van de lonen.

   De veenarbeiders kwamen dan ook in verzet. Maar in dit verzet kwamen de sociaaldemocraten en de revolutionaire socialisten lijnrecht tegenover elkaar te staan.

    

  2. De zaal van het Nivoncentrum is open om 13.30 uur; aanvang 14.00 uur.

  3. Entree voor leden € 3,50.

  4. Neem een belangstellende mee; deze heeft gratis toegang!  Thema van zondag15 maart:


  Muziek !


  Voorstelling en lezing door Connie Timmermans.


  Meer hierover in de Lork van maart/april en de nieuwsbrief.


 

  

 

 

Oproep Goede Spullen Markt

 Hallo Nivon Leden

  Op 21Maart 2020 staat er weer een goede spullen markt op het programma

Hier voor zijn wij op zoek naar nog goede spullen, die heel en netjes zijn.(geen meubels), iets kleins kan.

Als je iets hebt mag je het mee nemen op een Thema middag ,maar het mag  ook gebracht worden bij Geert Fidder,Torenkraai 27 Rietlanden. Ook is er een mogelijkheid dat het gehaald wordt. Telefoon nummer 0591-677239  (Geert)

Al vast dank er voor.       Geert /Alie              

 
Belangrijke mededeling

Om aan de AVG ( wet privacy gegevens ) te voldoen heeft Nivon Emmen een privacy statement opgesteld  

deze kun je vinden onder het tabblad disclaimer

of open het document via deze link


 


 

Nivon Emmen en omstreken    

 

is een actieve afdeling binnen de landelijke organisatie.

Vaste onderdeel van ons programma zijn de maandelijkse thema(zondag-)middagen.

We organiseren lezingen, wandelingen, bezoeken musea e.d.. Jaarlijks wordt ook aandacht besteed aan 1 mei viering, Paasgebruiken (neutje schiet’n) , Kerstmis e.d. Er wordt veel gewandeld in zowel grotere als kleinere groepen, soms met aansluitend pannenkoeken of snert eten. Een keer per jaar wordt een midweek in een NIVON-huis georganiseerd.De afdeling heeft een zanggroep (15 leden) die elke week bijeenkomt en liederen zingt in diverse talen van klassiek tot populair, vaak ook meerstemmig. 

Verder zijn er twee wekelijkse teken- en schildersgroepen en is er muziekgroep voor fluit  

De afdeling Emmen beschikt over een eigen, modern onderkomen aan de v.Ravenswaaystraat 26b in de wijk Emmermeer.

Elke 2 maanden verschijnt het ledenblad van de afdeling DE LORK

 


 

        Leden hebben voordeel

Leden steunen niet alleen het Nivon. Het ldimaatschap biedt ook de nodige voordelen. Ze kunnen:
*kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen.
*krijgen korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen.

*krijgen korting op Nivonreizen en –activiteiten.
*kunnen voordelig allerlei Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen.

*krijgen bovendien het kwartaal tijdschrift ‘Toorts’ in de bus.


Klik hier om je aan te melden als lid

 
  

 

 

Webmaster Harry van der Molen