Natuurvriendenwerk | Wandelen | Schilderen | Muziek


  

De "papieren" Lork zal voorlopig niet verschijnen.


We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven.


(zie hieronder)

Nieuws:

 1.  

  Nieuwsbrief augustus 2020.

     

  Beste Nivonleden,

  Allereerst, hoe gaat het met jullie. Nu het vakantietijd is en velen van jullie wellicht plannen hebben gemaakt om even weg te zijn en er nog steeds voorzichtigheid geboden en de vrijheid nog beperkt is, wil de activiteitencommissie van de afdeling voor de liefhebbers en de thuisblijvers een tweetal fietstochten in augustus organiseren.

  Op zondag 9 augustus a.s. een fietstocht rondom Emmen, ongeveer 20 km, met een picknick in het Valtherbos. Verzamelen om 10.15 uur bij de ingang van de Schrageflat, Schragestraat 11 in Emmermeer. Ria Noom heeft de organisatie en zal ons verwelkomen met koffie en daarna gaan we om ongeveer 10.45 uur fietsen. Opgave bij Ria, 06-26954259 of menoom07@gmail.com

  Op woensdag 19 augustus a.s. een fietstocht naar de beeldentuin Harwi in Eeserveen. De organisatie is in handen van Ria Noom en Annelies Arling. Verzamelen om 10.30 uur bij het Nivoncentrum in Emmen en vertrek om 10.45 uur. De route is ongeveer 40 km. Opgave bij Ria , 06-26954259 of menoom07@gmail.com

  Richtlijnen:

  • Achter elkaar fietsen, afstand bewaren. E-bikers houden rekening met de gewone fietsers.

  • Voldoende proviand en drinken meenemen. Tip: flesje ontsmetting meenemen.

  De activiteitencommissie van de afdeling heeft inmiddels een nieuw jaarprogramma voor 2020-2021 klaar en zij zal binnenkort nog de puntjes op de i zetten. Voor als nog is de planning om begin september weer te starten met de werkgroepen schilderen en zang- en muziek. Rekening houdend met 1,5 meter afstand in de grote zaal en dat gaat voor de werkgroepen lukken!! Op zondag 20 september zal het seizoen geopend worden met als thema de ingehaalde Jaarvergadering van 2019. Het bestuur vindt het belangrijk om elkaar weer te ontmoeten en ook op die middag enige ontspanning te bieden. Bijzonderheden volgen in de Lork van september-oktober of in de Nieuwsbrief van september.

  Tip: een verzoek aan jullie als je weet wie niet per computer te bereiken is…..hoort zegt het voort!!!!!

  Tip: wil je de nieuwsbrieven ontvangen? Geef je mailadres door aan de redactie: h.vandermolen@home.nl

  Rest mij namens het bestuur en de activiteitencommissie jullie allen een goede tijd en veel gezondheid toe te wensen. Heb je in deze tijd een luisterend oor nodig, bel gerust met Annelies Arling 0591-513960

  Annelies Arling, voorzitter afdeling Emmen.

   


   


     Grote Schoonmaak Nivoncentrum


  Ondanks het feit dat het gebouw de laatste maanden niet is gebruikt, is het toch nodig om regelmatig schoon te maken. Enkele Nivondames hebben zich uitgesloofd om het hele gebouw een grote schoonmaak beurt te geven.

   

  Kijk op www.nivon.nl voor landelijk Nivon nieuws


   Het komende nummer van het landelijke blad "De Toorts"


  zal alleen digitaal verschijen. 


   


  klik hier voor het zomernummer 2020 van "De Toorts"   


Belangrijke mededeling

Om aan de AVG ( wet privacy gegevens ) te voldoen heeft Nivon Emmen een privacy statement opgesteld  

deze kun je vinden onder het tabblad disclaimer

of open het document via deze link


 


 

Nivon Emmen en omstreken    

 

is een actieve afdeling binnen de landelijke organisatie.

Vaste onderdeel van ons programma zijn de maandelijkse thema(zondag-)middagen.

We organiseren lezingen, wandelingen, bezoeken musea e.d.. Jaarlijks wordt ook aandacht besteed aan 1 mei viering, Paasgebruiken (neutje schiet’n) , Kerstmis e.d. Er wordt veel gewandeld in zowel grotere als kleinere groepen, soms met aansluitend pannenkoeken of snert eten. Een keer per jaar wordt een midweek in een NIVON-huis georganiseerd.De afdeling heeft een zanggroep (15 leden) die elke week bijeenkomt en liederen zingt in diverse talen van klassiek tot populair, vaak ook meerstemmig. 

Verder zijn er twee wekelijkse teken- en schildersgroepen en is er muziekgroep voor fluit  

De afdeling Emmen beschikt over een eigen, modern onderkomen aan de v.Ravenswaaystraat 26b in de wijk Emmermeer.

Elke 2 maanden verschijnt het ledenblad van de afdeling DE LORK

 


 

        Leden hebben voordeel

Leden steunen niet alleen het Nivon. Het ldimaatschap biedt ook de nodige voordelen. Ze kunnen:
*kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen.
*krijgen korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen.

*krijgen korting op Nivonreizen en –activiteiten.
*kunnen voordelig allerlei Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen.

*krijgen bovendien het kwartaal tijdschrift ‘Toorts’ in de bus.


Klik hier om je aan te melden als lid

 
  

 

 

Webmaster Harry van der Molen