Natuurvriendenwerk | Wandelen | Schilderen | Muziek


  

De "papieren" Lork zal voorlopig niet verschijnen.


We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven.


(zie hieronder) 1.  

  Nieuws:

   

  Nieuwsbrief juni 2020.


  Beste Nivonleden,


  Allereerst, hoe gaat het met jullie?. Hopelijk gezond en wel.


  Normaal gesproken zou de afdeling in de maanden juni en juli bezig zijn met het organiseren van de laatste activiteiten van het seizoen 2019-2020; de zanggroep zou nog even een aantal weken op de woensdagmiddag zingen, de tekengroep zou bezig zijn met de laatste penseel/potlood streken en dan zou er in de maanden juli en augustus even niets gebeuren; tijd om op vakantie te gaan.


  Ook zou er extra aandacht zijn voor de vrijwilligers in de vorm van een gezellige middag met een voorstelling van Andries Middelbos. We houden dat te goed want de hulp en het werk van de vrijwilligers voor de afdeling is van groot belang.


  Het bestuur wil de vrijwilligers via deze nieuwsbrief een dikke pluim geven en hartelijk danken voor de verrichte werkzaamheden. Alle resterende activiteiten van juni en juli gaan dus niet door. Hoe kon het in zo’n korte tijd anders gaan en werd ons wereldje kleiner dan normaal. En dat zal nog wel even doorgaan.


  De bestuursvergaderingen zijn online wel doorgegaan. Er moet toch het een en ander geregeld worden. Om te beginnen werd het bestuur geconfronteerd met het feit dat een binnen- activiteit op afstand moet gebeuren. Enkele leden van het bestuur zijn aan de slag gegaan om de grote zaal in te richten met de 1,50 meter in acht genomen.


  Zolang de bepaling van de Rijksoverheid in acht genomen moet worden, concluderen we dat we een kleine groep leden kunnen ontvangen tijdens de thema middagen. Nieuw is dat je je dan moet aanmelden. De zanggroep en tekengroep kunnen wel met hun activiteiten van de grote zaal gebruik maken evenals de groepen van Humanitas.


  Het bestuur heeft richtlichtlijnen opgesteld met aanpassingen voor gebruik van het Nivon gebouw. De Coördinatoren van de werkgroepen krijgen instructie om het met hun groep door te nemen en bij de ingang van het gebouw worden enkele richtlijnen al aangegeven. Bij verandering van richtlijnen van de Rijksoverheid zullen aanpassingen worden gedaan. Hopelijk is er in september meer ruimte om meer leden in het Nivoncentrum te kunnen ontvangen.


  De activiteitencommissie van de afdeling gaat wel een programma voor 2020-2021 klaar maken; enkele ideeën staan al op papier. De planning is dat op 20 september het seizoen geopend zal worden met als thema de Jaarvergadering met verslagen en verantwoording van 2019. Er vindt ook een bestuurswisseling plaats. In de volgende nieuwsbrief meer hierover.


  Op 21 juni is het Midzomer en traditiegetrouw organiseert de afdeling dan een Midzomerfietstocht .


  Het is op de zondag waarop het ook Vaderdag is. Niet iedereen viert die dag. Leden die het leuk vinden om op die dag te gaan fietsen zijn van harte welkom. Organisatie is in handen van Annelies Arling.


  • Verzamelen om 10.30 uur bij het Nivoncentrum. Start om ongeveer 10.45 uur.

  • Richtlijnen: achter elkaar fietsen, afstand bewaren, ook tussen de groepjes van 3 weer afstand bewaren. E- bike fietsers houden rekening met de gewone fietsers.

  • Voldoende proviand meenemen. Tip: een flesje ontsmetting meenemen.

  • Route is via Valthe, Exloo, Borger, Eeserveen of Eesergroen, Poolshoogte, Odoorn, terug naar Emmen.


  Van veel leden is het email adres bekend en zij worden middels deze nieuwsbrief op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen binnen de afdeling. Een verzoek aan jullie als je weet wie niet per computer te bereiken is…. hoort zegt het voort!!!!! Geef een tip om je mailadres door te geven aan de redactie h.vandermolen@home.nl


  In september bij aanvang van het nieuwe seizoen 2020-2021 hoopt het bestuur en de activiteitencommissie weer een Lork met een nieuw jaarprogramma uit te kunnen brengen.


  Rest mij , namens het bestuur, jullie allen een goede tijd en veel gezondheid toe te wensen. Heb je in deze tijd een luisterend oor nodig, bel gerust met Annelies Arling 0591-513960


  Annelies Arling, voorzitter afdeling Emmen.

   


  Grote Schoonmaak Nivoncentrum


  Ondanks het feit dat het gebouw de laatste maanden niet is gebruikt, is het toch nodig om regelmatig schoon te maken. Enkele Nivondames hebben zich uitgesloofd om het hele gebouw een grote schoonmaak beurt te geven.

   

  Kijk op www.nivon.nl voor landelijk Nivon nieuws


   Het komende nummer van het landelijke blad "De Toorts"


  zal alleen digitaal verschijen. 


   


  klik hier voor het zomernummer 2020 van "De Toorts"   


Belangrijke mededeling

Om aan de AVG ( wet privacy gegevens ) te voldoen heeft Nivon Emmen een privacy statement opgesteld  

deze kun je vinden onder het tabblad disclaimer

of open het document via deze link


 


 

Nivon Emmen en omstreken    

 

is een actieve afdeling binnen de landelijke organisatie.

Vaste onderdeel van ons programma zijn de maandelijkse thema(zondag-)middagen.

We organiseren lezingen, wandelingen, bezoeken musea e.d.. Jaarlijks wordt ook aandacht besteed aan 1 mei viering, Paasgebruiken (neutje schiet’n) , Kerstmis e.d. Er wordt veel gewandeld in zowel grotere als kleinere groepen, soms met aansluitend pannenkoeken of snert eten. Een keer per jaar wordt een midweek in een NIVON-huis georganiseerd.De afdeling heeft een zanggroep (15 leden) die elke week bijeenkomt en liederen zingt in diverse talen van klassiek tot populair, vaak ook meerstemmig. 

Verder zijn er twee wekelijkse teken- en schildersgroepen en is er muziekgroep voor fluit  

De afdeling Emmen beschikt over een eigen, modern onderkomen aan de v.Ravenswaaystraat 26b in de wijk Emmermeer.

Elke 2 maanden verschijnt het ledenblad van de afdeling DE LORK

 


 

        Leden hebben voordeel

Leden steunen niet alleen het Nivon. Het ldimaatschap biedt ook de nodige voordelen. Ze kunnen:
*kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen.
*krijgen korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen.

*krijgen korting op Nivonreizen en –activiteiten.
*kunnen voordelig allerlei Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen.

*krijgen bovendien het kwartaal tijdschrift ‘Toorts’ in de bus.


Klik hier om je aan te melden als lid

 
  

 

 

Webmaster Harry van der Molen