Natuurvriendenwerk | Wandelen | Schilderen | Muziek


                                                     

De "papieren" Lork zal eind oktober weer verschijnen (nummer november/december).


We houden jullie op de hoogte via de nieuwsbrieven.

                 Uitgestelde jarvergadering 2020

Op zaterdag 19 september 2020 opende de afdeling het seizoen 2020-2021 met de ingehaalde jaarvergadering.

We hebben een nieuwe (oude) voorzitter !

Tijdens de jaarvergadering nam onze oud penningmeester Piet Snel de voorzittershamer over van

Annelies Arling.

Zij werd uitvoerig bedankt voor haar jaren lange inzet.

Daar hoorde een kado bij in de vorm van een mooie schaal uit de wereldwinkel

en natuurlijk een bosje bloemen,

Annelies blijft wel beschikbaar voor steun aan de afdeling,

Een verslag van de vergadering volgt in de komende Lork.


(zie hieronder)

Nieuwsbrief Nivon Emmen september 2020:


Beste Nivonleden,


Nu de zomervakantie bijna ten einde is en de scholen weer zijn begonnen  neemt het bijna “normale leven” en de activiteiten bij het Nivon weer zijn gang. Bijna normaal betekent nog steeds afstand houden en zorgen voor een goede gezondheid. Het bestuur hoopt dat we in het seizoen 2020-2021 elkaar “op afstand” kunnen blijven ontmoeten, voor ontspanning kunnen zorgen en wel en wee met elkaar kunnen delen. De activiteitencommissie heeft een programma voor dit seizoen met buitenactiviteiten, thema bijeenkomsten, creativiteitten. U leest het allemaal in het bijgevoegde programma van 2020-2021.


Belangrijk is het volgende voor de bijeenkomsten. De grote zaal in het Nivoncentrum is ingericht op ontvangsten met de afstand van1.5 meter in acht genomen. Dat betekent dat er veel minder mensen kunnen komen op een thema bijeenkomst of een andere activiteit. Van het Centraal Bestuur zijn richtlijnen gegeven voor bijeenkomsten. Toestemming is gegeven voor groepen van meer dan 9 personen die voor een functionele ontmoeting komen zoals een cursus, thema, vergadering, georganiseerd met leiding en structuur. De bijeenkomst kan doorgaan mits de afstand kan worden gewaarborgd. Dat is bij onze afdeling het geval. Voor alle activiteiten moet je je opgeven bij grietjeaakster@hetnet.nl


Op maandag 7 september start de schilder/tekengroep weer o.l.v. een deskundige lerares. Er is in de grote zaal van het Nivoncentrum voldoende gelegenheid om op afstand aan de tafel te werken. Belangstelling? Neem contact op met Willy Batenburg, wpolbat@hotmail.com


Op woensdagmiddag 9 september komt de zanggroep van de afdeling even bij elkaar om te overleggen hoe we verder gaan want er mag binnen nog niet gezongen worden. Toch goed om elkaar te zien en te spreken.


U heeft de laatste maanden digitaal een Nieuwsbrief ontvangen; er zijn leden die hun mailadres niet hebben doorgegeven om de Nieuwsbrief te ontvangen en zo verstoken blijven van nieuws van de afdeling.  Er zijn wat de communicatie betreft veranderingen gaande. Het drukwerk voor de Lork is per augustus door de Repro van het Drenthe College gestopt. Het bestuur is al wel bezig geweest om een alternatief te zoeken en dat heeft weer met de onkosten te maken. Deze Nieuwsbrief zal nog bij alle leden in de brievenbus worden afgeleverd en daarna gaan we over tot nieuws per digitale ontvangst.


Het is dus van belang dat u uw mailadres doorgeeft aan  de redactie: h.vandermolen@home.nl


Degenen die geen digitale ontvangst hebben, krijgen de Nieuwsbrief in de brievenbus gedeponeerd. Hopelijk kan het bestuur in de toekomst wel weer een Lork uitgeven.


Namens het bestuur wens ik u allen een goede gezondheid en een goed Nivon-seizoen toe.


Annelies Arling, voorzitter afdeling Emmen e.o.

 
Activiteiten september 2020.


Zaterdag 19 september Jaarvergadering en Opening van het seizoen.


De bijeenkomst is niet in het Nivoncentrum maar wordt verplaatst naar de grote zaal van


 “Ons Dorpshuis” Hoofdstraat 54, 7872 PL  Valthe.


Het bestuur heeft deze keus gemaakt om op de ingehaalde jaarvergadering meer leden in de gelegenheid te stellen de vergadering bij te wonen.  In het Nivoncentrum kunnen , door de 1,5 meter afstand , op dit moment maar 13 leden in de grote zaal !


Zaal open om 9.45 uur, aanvang vergadering 10.00 tot 12.00 uur.


Opgave verplicht bij grietjeaakster@hetnet.nl of 0591-626795


 De jaarvergadering wordt nu ingehaald want er is een bestuurswisseling gaande en de penningmeester wil zijn financieel verslag aan de leden voorleggen. Het jaarverslag moet daarna worden doorgestuurd naar het Centraal Bestuur.


In de Lork van maart-april 2020 was de agenda voor de jaarvergadering geplaatst. U kunt alsnog het jaarverslag digitaal van de redactie ontvangen of opvragen bij Annelies Arling, 0591-513960 of arling1@hetnet.nl


Namens het bestuur, Annelies Arling.

 

jaaverslag 2019 is hier te downloaden


 


Activiteiten oktober 2020.


Donderdag 1 oktober


 Stadswandeling in Emmen Centrum o.l.v. Hennie Kiers.


We gaan een klein rondje maken door het centrum van Emmen en maken de cirkel dan iets groter en gaan ook naar het buitengebied.

De start is bij de HEMA om 13.30 uur. De route is ongeveer 6 tot 8 km. Opgave bij grietjeaakster@hetnet.nl of 0591-626795


Donderdag  8 oktober


Mandala tekenen o.l.v. Annelies Arling om 13.30 -15.30 uur in het Nivoncentrum. Materialen en voorbeelden zijn aanwezig. Kosten 3,50.  Opgave bij Grietje Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl


Zondag 18 oktober cabaret met Andries Middelbos


om 13.30 -16.30 uur in het Nivoncentrum. Andries was al eens met een voorstelling in onze afdeling met eigen verhalen en liedjes. Ook nu kunnen we weer genieten van zijn cabaretvoorstelling. Kosten 3,50. Opgave bij Grietje Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl


Donderdag 22 oktober korte wandeling


van ongeveer 5/6 km in het Hunzebos in Valthe. Verzamelen om 13.30 uur bij Annelies Arling, Hondsrugweg 1, 7872TE Valthe. Opgave bij Grietje Aakster 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

 


 1. Kijk op www.nivon.nl voor landelijk Nivon nieuws


   Het komende nummer van het landelijke blad "De Toorts"


  zal alleen digitaal verschijen. 


   


  klik hier voor het zomernummer 2020 van "De Toorts"   


Belangrijke mededeling

Om aan de AVG ( wet privacy gegevens ) te voldoen heeft Nivon Emmen een privacy statement opgesteld  

deze kun je vinden onder het tabblad disclaimer

of open het document via deze link


 


 

Nivon Emmen en omstreken    

 

is een actieve afdeling binnen de landelijke organisatie.

Vaste onderdeel van ons programma zijn de maandelijkse thema(zondag-)middagen.

We organiseren lezingen, wandelingen, bezoeken musea e.d.. Jaarlijks wordt ook aandacht besteed aan 1 mei viering, Paasgebruiken (neutje schiet’n) , Kerstmis e.d. Er wordt veel gewandeld in zowel grotere als kleinere groepen, soms met aansluitend pannenkoeken of snert eten. Een keer per jaar wordt een midweek in een NIVON-huis georganiseerd.De afdeling heeft een zanggroep (15 leden) die elke week bijeenkomt en liederen zingt in diverse talen van klassiek tot populair, vaak ook meerstemmig. 

Verder zijn er twee wekelijkse teken- en schildersgroepen en is er muziekgroep voor fluit  

De afdeling Emmen beschikt over een eigen, modern onderkomen aan de v.Ravenswaaystraat 26b in de wijk Emmermeer.

Elke 2 maanden verschijnt het ledenblad van de afdeling DE LORK

 


 

        Leden hebben voordeel

Leden steunen niet alleen het Nivon. Het ldimaatschap biedt ook de nodige voordelen. Ze kunnen:
*kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen.
*krijgen korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen.

*krijgen korting op Nivonreizen en –activiteiten.
*kunnen voordelig allerlei Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen.

*krijgen bovendien het kwartaal tijdschrift ‘Toorts’ in de bus.


Klik hier om je aan te melden als lid

 
  

 

 

Webmaster Harry van der Molen