homepagina

 Natuurvriendenwerk | Wandelen | Schilderen | Muziek


 

Nieuwsbrief juni 2022.

Beste Nivonleden,

In de maand juli zijn nog een aantal activiteiten gepland. In de Zomerlork was het al aangegeven. Toch nog even een herinnering om deel te nemen. Ook belangstellenden uit familie of vriendenkring zijn van harte welkom.

Zaterdag 16 juli     

fietsdag in het Hondsruggebied en het Lofargebied , gelegen tussen Exloo en Buinen. Een uitgebreide aankondiging staat in de Zomerlork. De natuur is er prachtig; het is een stiltegebied en allerlei vogels hebben daar hun plekje gevonden.  Verzamelen om 10.30 uur in het Nivoncentrum; de koffie/thee is klaar en om 11.00 uur gaan we vertrekken. Neen voldoende proviand en drinken mee.  Opgave bij Grietje Aakster , 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

 

Donderdagmiddag 21 juli

Open Huis/ Afsluiting seizoen bij het Nivon in het Nivoncentrum.

De laatste activiteit van het seizoen. De open-huis-middagen waren in het afgelopen seizoen nieuw voor de afdeling. Er werd door de aanwezigen gesjoeld, gekaart etc., gepraat over allerlei onderwerpen en dat alles onder het genot van koffie/thee en iets lekkers erbij.

Op 21 juli sluiten we het seizoen af met een 

voorstelling van zang en muziek van Hanneke van der Ham en Bert Beudeker.

Er is koffie/thee met iets lekkers en een hapje en drankje. De kosten zijn € 2,00. Ook belangstellenden uit familie of vriendenkring zijn welkom. Gastheer en gastvrouw zijn Jille Visser en Annelies Arling.

Namens de activiteitencommissie: Annelies Arling.

 

Voor contact met Nivon Emmen: e-mail:  nivon.emmen@gmail.com

Voor vragen/opmerkingen over toezending nieuwsbrieven: email:   info@nivonemmen.nl

 

 

 

                LORK MRTAPR 22  

klik op bovenstaande link om de Lork maart/april 2022 te openen/

(je kunt de inhoud van de Lork hieronder ook lezen na de nieuwsbrief))

 

Nivon natuurvrienden afdeling Emmen en omstreken

                                Lork ZOMER 2022

 Van de redactie

 

ACTIVITEITENAGENDA MEI, JUNI, JULI EN AUGUSTUS 2022

 Donderdag 19 mei Openhuis in het Nivoncentrum van 14.00-16.00 uur.

Welkom voor leden en belangstellenden om elkaar te ontmoeten voor een praatje, spel, sjoelen, korte wandeling of je eigen idee op wat voor gebied ook.

De koffie/thee zijn om 14.00 uur klaar en de kosten zijn 2,00 euro.

Gastvrouw en gastheer zijn: Annelies Arling en Jille Visser.

Donderdag 26 mei, op Hemelvaartsdag, Dauwtrappen in het Veen.

Het Veenloopcentrum in Weiteveen organiseert op Hemelvaartsdag Dauwtrappen in het Veen. Onder deskundige leiding van het Veenloopcentrum wordt gewandeld door de prachtige natuur van het Bargerveen. Wandelen door de stille natuur, genieten van rust en de eerste vogelgeluiden, aldus de organisatie.

 Het vertrek is om 6.00 uur bij het Veenloopcentrum aan de Zusterweg 17 in Weiteveen. De kosten zijn 10,00 euro p.p. inclusief ontbijt. Zonder ontbijt zijn de kosten 6,00 euro.

Aanmelden bij Grietje Aakster: 0591-626795of grietjeaakster@hetnet.nl met vermelding van wel of geen ontbijt. Vanuit de activiteitencommissie regelt Hennie Kiers de gezamenlijke aanmelding.

Regel je eigen vervoer naar Weiteveen.

Donderdag 2 juni Korte Wandeling en Museumbezoek aan De Nabershof .

Noordeind 21, 7815 Emmen.

Welkom voor leden en belangstellenden om samen te genieten van natuur en cultuur. Even wandelen en de nieuwe, verbouwde museumboerderij Nabershof te bezoeken. De Nabershof is een Saksische boerderij stammend uit 1681 en de enige overgebleven boerderij uit die tijd in Emmen. De expositie Boeren op de Hondsrug vertelt de geschiedenis van de boeren, werk en leven in de loop der tijden. In het theehuis is de mogelijkheid om koffie/thee met ….. te nemen. Opgave uiterlijk 27 mei bij Grietje Aakster, 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

Voor meer informatie: www.museumboerderij de Nabershof emmen.

Start om 13.30 uur vanaf het Nivoncentrum.

Vanuit de activiteitencommissie zijn de gastvrouwen: Grietje Peters en Hennie Sibering.

Donderdag 16 juni Openhuis in het Nivoncentrum van 14.00-16.00 uur.

Welkom voor leden en belangstellenden om van gedachten te wisselen, een gezellig praatje of spel, sjoelen of een korte wandeling of iets wat je zelf wilt inbrengen. De kosten zijn 2,00 euro. De koffie/thee is om 14.00 uur klaar.

Gastvrouw en gastheer zijn: Annelies Arling en Jille Visser.

 

Dinsdag 21 juni Midzomerfietstocht met museumbezoek Collectie Brands in Nieuw-Dordrecht.

Traditiegetrouw gaat het Nivon op de langste dag van het jaar er op uit. Deze keer heeft de activiteitencommissie gekozen voor een combinatie van natuur en cultuur. Onderweg maken we een stop bij Museum Collectie Brands om de expositie  Van Toverlantaarn tot YouTube te bekijken.

De fietstocht zal ongeveer, vanaf het Nivoncentrum, 30/35 km zijn. Neem voldoende proviand en drinken mee. Opgave uiterlijk 18 juni bij Grietje Aakster: 0591-626795 of grietjeaalster@hetnet.nl

Welkom om 10.30 in het Nivoncentrum voor een kopje koffie/thee en uiterlijk om 11.00 uur gaan we starten.

Vanuit de activiteitencommissie zijn de gastvrouwen: Annelies Arling en Hennie Sibering.

Zaterdag 16 juli fietsdag in het Hondsruggebied en het Lofargebied.

Welkom voor leden en belangstellenden om een dag te fietsen op de Hondsrug en in het Lofar gebied, gelegen tussen Exloo en Buinen. Het zijn beide oude en interessante gebieden. De lofar is een radiotelescoop, samengesteld uit duizenden radioantennes, gebouwd op een terp tussen Exloo en Buinen. Lofar staat in verbinding met radioantennes in Duitsland, Frankrijk, Zweden en het Verenigd Koninkrijk. De kern van Lofar tussen Exloo en Buinen ligt in het Uilenbeken, een mooi natuurgebied waar stilte heerst en je allerlei vogels kunt waarnemen. Zie ook voor meer info op www.lofar.nl In de maanden juli en augustus zijn door ervaren gidsen rondleidingen, georganiseerd door Landschap Beheer Drenthe.

Welkom om 10.30 uur in het Nivoncentrum voor een kopje koffie/thee en uiterlijk 11.00 uur starten we. De fietstocht zal vanaf het Nivoncentrum ongeveer 35 km. zijn. Neem voldoende proviand en drinken mee.

Opgave uiterlijk 14 juli bij Grietje Aakster; 0591-626795 of grietjeaakster@hetnet.nl

Vanuit de activiteitencommissie is gastvrouw: Annelies Arling.

Donderdag 21 juli Openhuis in het Nivoncentrum van 14.00-16.00 uur.

De laatste activiteit van het seizoen 2021-2022. Welkom in het Nivoncentrum voor een ontmoeting, een praatje, spel, wandeling of wat je zelf leuk vindt om te doen.

De koffie/thee is klaar om 14.00 uur en de kosten zijn 2,00 euro.

Vanuit de activiteitencommissie zijn gastvrouw en gastheer : Grietje Peters en Jille Visser.

Terugblikken

Neutie schiet’n op zondag 10 april. Aanwezig waren 12 personen. Jans Jeuring had al op tijd de lijn met noten klaar en na de koffie het spel nog even uitgelegd. Er werden 9 rondes gespeeld en de kunst is om in elk geval de laatste noot in de rij van de lijn te schieten, ja met een kogel en dan heb je +punten Gooi je noten van de middenmoot van de lijn dan zijn het -punten . Het was een hilarische morgen want er werden veel -punten gescoord. Bij het gooien van +punten ging er steeds een vrolijk gejuich op. Uiteindelijk waren er 3 winnaars: no1 Annelies Arling met +1 punt, Lommy Cruijff met 0 punten, Jans Jeuring met -7 punten. De poedel was voor Grietje Peters en Ria Noom met elk dik in de -punten. Volgend jaar op Palmzondag maar weer!!!!

Vooruitblikken

De activiteitencommissie komt in mei bijeen om het afgelopen seizoen te evalueren en een nieuw programma voor 2022-2023 te maken. Heb je wensen, opmerkingen, ideeën, wat zou je graag georganiseerd willen zien ; welke onderwerpen vind je leuk of interessant, waar wil je meer van weten. Het kan zijn op gebied van natuur, cultuur, workshop over creativiteit etc. etc.  Meld je bij de activiteitencommissie: Loes Hubert 0591-615361 of l.m.w.hubert@kpnplanet.nl of bij Annelies Arling 0591-513960 of anneliesarling@gmail.com

IN MEMORIAM

Op dinsdag 5 april is Jantje Pomp-Hadders op 90-jarige leeftijd overleden. Jantje was jarenlang actief bij de Natuurvrienden van het Nivon in de afdeling Emmen en vanaf de oprichting van de zanggroep in 1976 was ze lid van de zang. Ze stopte met zingen omdat haar stem het zingen teveel energie kostte; ze was toen al op leeftijd.  Met veel plezier nam ze deel aan de repetities en de optredens van de zanggroep. Jantje was actief in de afdeling; ze voelde zich verantwoordelijk voor haar taken, ze was plichtsgetrouw en haar motto was: niet zeuren maar aanpakken.

We wensen de familie veel sterkte toe  om het verlies van moeder, oma en over-oma een plaats te geven.

Correspondentieadres: r.pomp@hetnet.nl

 

 

 

Nivon afdeling Emmen en omstreken

is een onderdeel van de landelijke organisatie Nivon (www.nivon.nl)

 

Adres Nivoncentrum Emmen: J. van Ravenswaaystraat 26-b, 7815VN Emmen

E-adres van de afdeling: nivon.emmen@gmail.com

Website: www.nivonemmen.nl

 

Ledenadministratie/verzending (papieren)Lork: Jans Jeuring jansjeuring1@gmail.com

Digitale verzending Lork/nieuwsbrieven: Harry van der Molen info@nivonemmen.nl

 

Voorzitter: Piet Snel, p.snel4@ziggo.nl

Penningmeester: Jille Visser: jille.pauline@ziggo.nl   (0591) 858319

Activiteiten: Loes Hubert l.hubert1@kpnplanet.nl     (0591) 615361

Lid: Annelies Arling anneliesarling@gmail.com  (0591) 513960

 

 

 

 

 

 

 

Afdeling Emmen e.o.

 

 

                                            

 Kijk op www.nivon.nl voor landelijk Nivon nieuws

  1.  Nivon Emmen en omstreken    

 

is een actieve afdeling binnen de landelijke organisatie.

 

Vaste onderdeel van ons programma zijn de maandelijkse thema(zondag-)middagen.

We organiseren lezingen, wandelingen, bezoeken musea e.d.. Jaarlijks wordt ook aandacht besteed aan 1 mei viering, Paasgebruiken (neutje schiet’n) , Kerstmis e.d. Er wordt veel gewandeld in zowel grotere als kleinere groepen, soms met aansluitend pannenkoeken of snert eten. Een keer per jaar wordt een midweek in een NIVON-huis georganiseerd.De afdeling heeft een zanggroep (15 leden) die elke week bijeenkomt en liederen zingt in diverse talen van klassiek tot populair, vaak ook meerstemmig. 

Verder zijn er twee wekelijkse teken- en schildersgroepen en is er muziekgroep voor fluit  

De afdeling Emmen beschikt over een eigen, modern onderkomen aan de v.Ravenswaaystraat 26b in de wijk Emmermeer.

Elke 2 maanden verschijnt het ledenblad van de afdeling DE LORK

 

 

       Leden hebben voordeel

Leden steunen niet alleen het Nivon. Het ldimaatschap biedt ook de nodige voordelen. Ze kunnen:
*kunnen aan alle verenigingsactiviteiten deelnemen.
*krijgen korting op overnachtingen in natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen.

*krijgen korting op Nivonreizen en –activiteiten.
*kunnen voordelig allerlei Nivon-publicaties en wandelgidsen aanschaffen.

*krijgen bovendien het kwartaal tijdschrift ‘Toorts’ in de bus.

 

Klik hier om je aan te melden als lid

 

 

 

Belangrijke mededeling

Om aan de AVG ( wet privacy gegevens ) te voldoen heeft Nivon Emmen een privacy statement opgesteld  

deze kun je vinden onder het tabblad disclaimer

of open het document via deze link