Bestuur

Bestuur:

Voorzitter

Piet Snel

p.snel4@ziggo.nl

0591-648588

Secretaris

Vacature

contactadres:

nivon.emmen@gmail.com

 

Penningmeester

Jille Visser

jille.pauline@ziggo.nl

0591-858319

 

Bank Betalingen

NL97 TRIO 0788 7889 06

t.n.v. Stichting Nivon

afdeling Emmen

Lid:

Loes Hubert

l.hubert1@kpnplanet.nl

0591-615361

NIVONCENTRUM

van Ravenswaaystr. 26b

7815 VN Emmen

Gebouw beheer

Vacature

 

 

 

WERKGROEPEN

Tekenen Maandag

Contactpersoon

Willy Batenburg

wpolbat@hotmail.com

06-19598062

Blokfluit

Annelies Arling

arling1@hetnet.nl

0591 51 39 60

Zang coördinator

Grietje Jeuring

jansjeuring1@gmail.com

0591 62 74 95

Familieberichten

Grietje Jeuring

Leden administratie

Jans Jeuring

Houtweg 94

7823PC Emmen

jansjeuring1@gmail.com

0591 62 74 95

LEDENBLAD ‘LORK’

Redactie

Harry van der Molen

Kalmoes 13

7815 PW Emmen

h.vandermolen@home.nl

0591 61 82 51

Website Nivon Emmen e.o.

www.nivonemmen.nl