Bestuur

ALGEMEEN
Nivon Centrum Van Ravenswaaijstraat 26 B nivon.emmen@gmail.com
7815 VN Emmen Contact: 06-14869377
Bank NL97 TRIO 0788 7889 06 t.n.v. Nivon Emmen
Bestuur
Voorzitter Dhr. P. Snel
Secretaris (vacant)
Penningmeester Dhr. J. Visser
Lid Mw. L. Hubert
Overig
Activiteiten Mw. L. Arling