Eerlijk & Groen

Tijdschrift Genoeg lezen bij het Nivon

De Genoeg is een informatief tijdschrift dat 4 keer per jaar verschijnt. Het heeft geen grote oplage, waardoor het ook een kostbaar tijdschrift is. Om toch een zo breed mogelijk publiek te bereiken heeft Genoeg een speciaal abonnement voor Nivon accommodaties: het leestafelabonnement. Tegen verzendkosten en een kleine vergoeding kunnen accommodaties zichzelf voorzien van een leuke vulling van hun tafel. Ook als afdeling met een eigen accommodatie kun je een voordelig een oude nummer abonnement afsluiten. Informeer hiervoor bij de Genoeg via info@genoeg.nl.

 

Eerlijk & Groen inspiratie en kant en klare programma’s

Het Nivon wil een vereniging zijn met een sociaal en duurzaam karakter. Het jubileumthema ‘al 90 jaar duurzaam en sociaal in hart en nieren’ vraagt erom dat er activiteiten georganiseerd worden die hierbij aansluiten.

 

Op www.nivon.org tabblad ‘rood en groen’ is informatie te vinden over Eerlijk & Groen, dat aansluit op het thema. Er worden hier suggesties gedaan voor organisaties waar mogelijk iets mee samen gedaan kan worden en er zijn activiteiten en draaiboeken voor activiteiten te vinden.

 

De uitdaging is om het niet te zwaar en niet te moeilijk te maken. Zo kan het heel leuk zijn om te kijken of je niet iets samen met een andere natuur- of milieuorganisatie uit je omgeving kunt organiseren. Op verschillende plekken in het land is hier al ervaring mee opgedaan, waarbij Nivon leden de andere organisatie leren kennen, maar leden van de andere organisatie ook in aanraking komen met het Nivon. Een mooie vorm van Nivon ambassadeurschap!

 

Hielke Ploeg

projectmedewerker Fair & Green Deal

E: hploeg@nivon.nl

I: www.nivon.nl/fair&greendeal

mede namens Gerard de Jager, Nivon Centraal Bestuur, portefeuillehouder Fair & Green Deal

 Eerlijk & Groen voor de Fair & Green Deal

 Nivon = Netwerk voor Natuur & Cultuur

Het Nivon zet in op duurzaam en eerlijk leven. Hoe? Via groene stroom in alle natuurvriendenhuizen en op kampeerterreinen, zonnepanelen op meerdere daken, wandelpaden en reizen met duurzaam toerisme als uitgangspunt, een huisbank die investeert in duurzame projecten, repair cafés die concreet inzetten op herstel van bruikbaar materiaal, aansluiting bij Fair en Green Deal, een alliantie die inzet op een duurzame en solidaire weg uit de crisis. Kijk maar eens op:

  http://www.nivon.nl/fair&greendeal/