Terugblikken

 Op deze pagina enkele verslagjes van activiteiten

in de afgelopen periode  

(zie ook het album)


      Nivon Natuurvrienden afdeling Emmen e.o.

Nieuwsbrief augustus 2020.

Beste Nivonleden,

Allereerst, hoe gaat het met jullie. Nu het vakantietijd is en velen van jullie wellicht plannen hebben gemaakt om even weg te zijn en er nog steeds voorzichtigheid geboden en de vrijheid nog beperkt is, wil de activiteitencommissie van de afdeling voor de liefhebbers en de thuisblijvers een tweetal fietstochten in augustus organiseren.

Op zondag 9 augustus a.s. een fietstocht rondom Emmen, ongeveer 20 km, met een picknick in het Valtherbos. Verzamelen om 10.15 uur bij de ingang van de Schrageflat, Schragestraat 11 in Emmermeer. Ria Noom heeft de organisatie en zal ons verwelkomen met koffie en daarna gaan we om ongeveer 10.45 uur fietsen. Opgave bij Ria, 06-26954259 of menoom07@gmail.com

Op woensdag 19 augustus a.s. een fietstocht naar de beeldentuin Harwi in Eeserveen. De organisatie is in handen van Ria Noom en Annelies Arling. Verzamelen om 10.30 uur bij het Nivoncentrum in Emmen en vertrek om 10.45 uur. De route is ongeveer 40 km. Opgave bij Ria , 06-26954259 of menoom07@gmail.com

Richtlijnen:

  • Achter elkaar fietsen, afstand bewaren. E-bikers houden rekening met de gewone fietsers.

  • Voldoende proviand en drinken meenemen. Tip: flesje ontsmetting meenemen.

De activiteitencommissie van de afdeling heeft inmiddels een nieuw jaarprogramma voor 2020-2021 klaar en zij zal binnenkort nog de puntjes op de i zetten. Voor als nog is de planning om begin september weer te starten met de werkgroepen schilderen en zang- en muziek. Rekening houdend met 1,5 meter afstand in de grote zaal en dat gaat voor de werkgroepen lukken!! Op zondag 20 september zal het seizoen geopend worden met als thema de ingehaalde Jaarvergadering van 2019. Het bestuur vindt het belangrijk om elkaar weer te ontmoeten en ook op die middag enige ontspanning te bieden. Bijzonderheden volgen in de Lork van september-oktober of in de Nieuwsbrief van september.

Tip: een verzoek aan jullie als je weet wie niet per computer te bereiken is…..hoort zegt het voort!!!!!

Tip: wil je de nieuwsbrieven ontvangen? Geef je mailadres door aan de redactie: h.vandermolen@home.nl

Rest mij namens het bestuur en de activiteitencommissie jullie allen een goede tijd en veel gezondheid toe te wensen. Heb je in deze tijd een luisterend oor nodig, bel gerust met Annelies Arling 0591-513960

Annelies Arling, voorzitter afdeling Emmen.